Politica de confidențialitate

Zexe Herăstrău este denumirea comercială a Food and Chat SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în MUNICIPIUL BUCUREȘTI, SECTOR 2, SOS. MIHAI BRAVU, NR.147, având număr de ordine în Registrul Comerțului J22/1224/2014 și cod unic de înregistrare fiscală RO25466970.

Zexe Herăstrău garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Nicio informație nu va ajunge în altă parte, fie că este vorba despre adresa de e-mail, numărul de telefon sau adresa de livrare. Vom folosi informațiile de aici pentru a trimite Utilizatorilor și/sau Clienților informații privind confirmarea comenzilor, facturare, livrare, soluționarea reclamațiilor.  

Zexe Herăstrău are dreptul a folosi informaţiile furnizate de către Utilizatori și/sau Clienți în vederea încheierii și executării contractului la distanţă. Zexe Herăstrău are dreptul, în baza acordului prealabil al Utilizatorilor și/sau al Clienților, de a stoca şi folosi în interes propriu, în scopul realizării activităţilor de marketing, informare, facturare sau alte asemenea, orice informaţie furnizată de către Utilizator și/sau Client prin intermediul Website-ului.  

Toate informațiile personale pot fi șterse din baza de date ca urmare a unei cereri scrise către contact@zexeherastrau.ro, în care specificați că doriți acest lucru.  

Politica privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal  

Colectarea datelor personale se va face numai în scopurile specifice, explicite și legitime. Datele nu vor fi furnizate către terți.  

Toate datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară. Datele cu caracter personal vor fi colectate exclusiv prin mijlocirea Website-ului.  

Datele colectate, în funcție de interacțiunile specifice ale Utilizatorilor și Clienților, pot include următoarele:  

 • numele, prenumele și datele de contact (colectăm numele și prenumele, adresa de e-mail, adresa poștală și numărul de telefon indicate de către Clienți și/sau Utilizatori ca urmare a comenzilor pe care aceștia le plasează pe Website);
 • date despre dispozitivul și despre modul în care, prin intermediul acestuia, Clienții și/sau al Utilizatorii interacționează cu Website-ul;
 • date privind cardurile și conturile bancare ale Clienților, ca urmare a comenzilor pe care aceștia le plasează pe Website.

Datele personale sunt colectate și prelucrate având în vedere următoarele scopuri:

 • informarea Utilizatorilor și a Clienților cu privire la comenzile efectuate;
 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor, încasarea contravalorii comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile achiziționate și/sau serviciile prestate;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS),  numai în cazul în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul în acest sens.

Zexe Herăstrău recunoaște și garantează, între altele, principalele drepturi aplicabile în privința colectării și prelucrării datelor cu caracter personal, precum:  

 • dreptul la informare;
 • dreptul de retragere a consimțământului;
 • dreptul de acces/rectificare/actualizare a datelor;
 • dreptul la ștergerea datelor;
 • dreptul la restricționarea prelucrării;
 • dreptul de opoziție;
 • dreptul la portabilitatea datelor;
 • dreptul de acces la intervenția umană, de exprimare a punctului de vedere și de contestare a deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a formula plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Drepturile sus-menționate și orice alte drepturi sau interese legitime circumscrise protecției datelor cu caracter personal pot fi exercitate prin simpla formulare a unei cereri comunicate către Zexe Herăstrău prin intermediul adresei de corespondență electronică contact@zexeherastrau.ro.  

În ipoteza puțin probabilă în care Utilizatorii și/sau Clienții au suferit prejudicii din cauza încălcării drepturilor conform politicii de protecție a datelor personale, iar soluționarea amiabilă nu a fost posibilă, persoanele vizate au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), ale cărei date complete de contact pot fi găsite la adresa web www.dataprotection.ro. Zexe Herăstrău va colabora îndeaproape cu autoritățile și instituțiile abilitate în vederea protecției datelor cu caracter personal.