Termeni și condiții

1. Introducere

Prezentele Condiții de utilizare sunt încheiate între Dvs. (denumit, în continuare, „Dvs.” și “a/al/ai/ale Dvs.”), inclusiv orice vizitatori, pe de o parte, și Zexe Herăstrău, pe de altă parte. Acestea reprezintă un acord legal și dă naștere unui contract opozabil între Dvs. și Zexe Herăstrău.

Acest website este proprietatea societății FOOD AND CHAT SRL („Zexe Herăstrău”, „noi/subscrisa”), societate cu răspundere limitată de drept privat, înființată în conformitate cu legislația din România și înregistrată în București, România, mun. București, Sos. Mihai Bravu 147-169 B, având Cod TVA 25466970. FOOD AND CHAT SRL este, de asemenea, în relația cu clienții să, organizatorul Evenimentului(elor) promovate pe Website (și va fi denumit, în continuare, „Organizatorul”).

Prin accesarea website-ului nostru www.zexeherastrau.ro, sau a oricăreia dintre paginile sau blocurile acestuia („Website”), precum și în timpul în care achiziționați sau contractați oricare dintre serviciile subscrisei menționate, confirmați pe deplin că ați citit, ați înțeles fără echivoc, și că acceptați să fiți ținut prin toți termenii și condițiile cuprinse în alineatele de mai jos („T&C”, „Condiții de utilizare”). Prin urmare, odată ce ați accesați Website-ul și înainte de utilizarea oricăruia dintre Serviciile noastre, aveți obligația să citiți T&C în întregime, deoarece orice nerespectarea a acestora și orice consecințe ulterioare, indiferent de valoarea prejudiciului suferit, intră în responsabilitatea Dvs. exclusivă.

Serviciile noastre vă sunt oferite cu condiția acceptării fără rezerve a tuturor T&C din prezentul document. În caz contrar, în situația în care nu sunteți de acord, chiar parțial, cu următoarele T&C, vă rugăm să nu mai utilizați Website-ul și să nu mai accesați Serviciile subscrisei. În cazul în care, în această situație, nu părăsiți toate paginile Website-ului, care sunt deschise în motorul Dvs. de căutare, nu întrerupeți accesarea Website-ului sau continuați să contractați oricare dintre Serviciile noastre, aceste acțiuni vor fi considerate a reprezenta acordul Dvs. față de toate prevederile de mai jos.

Facem mențiunea că T&C pot fi modificate ocazional, în vederea menținerii acestora în pas cu modificările relevante apărute în domeniul Serviciilor noastre, cu regimul legal aplicabil, cu evenimente neprevăzute, modificări tehnice, sau orice alt motiv de aceeași natură. În acest caz, Zexe Herăstrău își rezervă dreptul, însă nu va fi ținută prin nicio obligație, de a adapta T&C, Politica de confidențialitate sau funcțiile Website-ului în consecință. Vom anunța respectivele modificări în cel mai fezabil și mai practic mod cu putință. Cu toate acestea, aveți obligația de a vă asigura personal că sunteți la curent cu cea mai recentă versiune a T&C sau cu alte reglementări similare, în special în legătură cu interesele Dvs. directe și înainte de a pretinde orice drepturi care constituie obiectul acestor acte.

Pentru a ne contacta, vă rugăm să transmiteți un email la adresa contact@zexeherastrau.ro, în cazul în care, pentru situația Dvs. concretă, nu există nicio altă opțiune/adresă de contact menționată în cuprinsul T&C.

2. Vânzarea Biletelor

2.1. Website-ul nostru oferă servicii de rezervare a meselor și a saloanelor de evenimente, cât și de vânzare online a biletelor la evenimente organizate de Zexe Herăstrău.

2.2. Biletele sunt disponibile în limita locurilor disponibile și pot fi achiziționate prin intermediul website-ului nostru.

2.3. Plata pentru bilete trebuie să fie efectuată în întregime în momentul achiziționării. Nu oferim rambursări sau returnări pentru biletele achiziționate.

3. Informații despre Bilete

3.1. Toate informațiile despre bilete, inclusiv prețuri, disponibilitate și detalii despre evenimente, sunt afișate pe website-ul nostru cu cea mai mare grijă. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a face modificări sau corecții la aceste informații în orice moment, fără notificare prealabilă.

3.2. Ne străduim să oferim informații precise și actualizate, dar nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru eventuale erori, omisiuni sau inexactități în ceea ce privește informațiile despre bilete.

4. Confirmarea Biletelor

4.1. După finalizarea procesului de cumpărare, veți primi o confirmare a biletelor achiziționate pe adresa de e-mail furnizată în momentul înregistrării.

4.2. Este responsabilitatea dvs. să furnizați o adresă de e-mail corectă și să verificați confirmarea biletelor. Nu ne asumăm responsabilitatea pentru biletul pierdut sau neconfirmat din cauza unei adrese de e-mail incorecte furnizate de dvs.

4.3. Procedura de transmitere a biletului. Biletele sunt transmise în format electronic prin email de pe adresa contact@zexeherastrau.ro la adresa de email comunicate de Cumpărător.

5. Rambursări și modificări

Dispoziții generale. Această secțiune se va aplica în situația nefericită în care Serviciile noastre și, în special, orice Eveniment ar face obiectul unor măsuri de natură a împiedica realizarea acestora, adoptate de Zexe Herăstrău în baza unor factor externi.

5.1. în cazul în care un Eveniment trebuie anulat sau amânat din motive legitime, Zexe Herăstrău va informa corespunzător părțile interesate printr-un anunț publicat pe Website, cât mai curând posibil.

5.2. prin urmare, o notificare oficială va fi publicată în acest sens în media, prin canalele media selectate exclusiv de Organizator sau pe Website.

5.3. menționăm că aceste modalități de informare nu sunt exhaustive. În consecință, pentru obținerea tuturor detaliilor în legătură cu aceste măsuri, inclusiv conținutul și limitele drepturilor Dvs., precum și cu modalitățile în care le puteți exercita, trebuie să citiți anunțul de pe Website menționat mai sus și, în plus, să ne contactați pentru discutarea situației Dvs. concrete. În cazul în care Organizatorul acordă un termen în acest sens, aveți obligația să îl respectați, având în vedere faptul că, așa cum ați luat la cunoștință prin prezenta, orice nerespectare poate avea consecințe prejudiciatoare în sarcina Dvs.

5.4. Zexe Herăstrău are dreptul de a amâna, modifica, anula, întrerupe sau opri un eveniment din cauza unei situații negative justificate cum ar fi condiții meteo, situații periculoase, probleme neprevăzute cu amplasamentul, dacă un speaker nu poate participa din cauza unei urgențe medicale, sau în orice alte situații care nu intră sub controlul rezonabil al subscrisei. Zexe Herăstrău va anunța participanții cu privire la datele noului eveniment, care va fi organizat în termen de 1 an de la evenimentul inițial, dacă acest lucru este posibil, în limite rezonabile, sau în alt fel, cât mai curând posibil. În acest caz, Zexe Herăstrău declină în mod expres orice responsabilitate pentru orice pierdere sau prejudiciu rezultat din potențiala înlocuire, modificare, anulare sau amânare a unui Eveniment.

6. Forță majoră. 

Răspunderea Zexe Herăstrău nu este atrasă în niciun fel pentru nicio situație de neîndeplinire, anulare, eroare, întrerupere sau întârziere în îndeplinirea obligațiilor care îi revin, în funcționarea Website-ului, în furnizarea Serviciilor (sau a oricărei părți a acestora) sau pentru orice inexactitate, lipsă de fiabilitate sau adecvare a conținutului Website-ului, dacă acest fapt se datorează, în întregime sau parțial, fie în mod direct, fie indirect, unui eveniment sau caz de neîndeplinire care nu intră sub controlul rezonabil al Zexe Herăstrău, inclusiv, dar fără a se limita la:

6.1. orice dezastre naturale, cum ar fi cutremure, inundații, pană de curent, accident inevitabil, trăsnet, alunecări de teren, fenomene naturale, pandemii sau epidemii răspândite pe areal mare, incendiu, precum și orice altă calamitate similară;

6.2. război (indiferent dacă declarat sau iminent) sau acte de terorism, amenințări teroriste, răscoale, greve sau grevă patronală;

6.3. decizii judecătorești locale sau din străinătate, legi, acte, dispoziții, directive, politici, restricții, reglementări, statute, interdicții sau măsuri de orice fel emise de orice instanță de judecată, autorități guvernamentale, parlamentare și/sau de reglementare impuse sau care urmează a fi impuse ulterior;

6.4. cădere de tensiune, acte sau omisiuni din partea oricărui operator de rețele de telecomunicații sau situații în care liniile de comunicații (din România sau din străinătate) nu pot fi folosite și

6.5. acte sau omisiuni ale oricăror furnizori terți de servicii sau terți de care Zexe Herăstrău nu este responsabilă.

Pentru evitarea oricărei neînțelegeri, clauza de mai sus include noțiunea de caz fortuit, după cum este aceasta definită în diverse jurisdicții, evenimente neprevăzute sau orice altă noțiune similară care se referă la o cauză externă ce ar putea face îndeplinirea obligațiilor nepractică sau imposibilă.

De asemenea, Zexe Herăstrău nu va purta nicio răspundere sau obligație pentru niciun fel de costuri, cheltuieli, pierderi, prejudicii sau răspunderi care ar putea fi ocazionate sau suferite de Cumpărător, de Deținătorul Biletului sau de orice altă parte ca urmare a măsurilor adoptate în mod nefericit, prevăzute prin prezentul articol, inclusiv în cazul anulării/amânării unui Eveniment.

7. Lege Aplicabilă

Prin accesarea acestui Website și/sau prin utilizarea Website-ului și a oricăror Servicii, ați luat la cunoștință și ați convenit ca legislația din România (inclusiv, dar fără a se limita la prevederile Legii privind dovezile și a Legii privind tranzacțiile electronic) să guverneze accesul și ca prezentele T&C, împreună cu Politica de confidențialitate, să fie interpretate și guvernate de legislația din România.